per compartir reflexions, pensaments, teories, sensacions, sentiments, dubtes, creacions... al voltant de l'apassionant món del llenguatge humà i de les llengües.

english music geek


Practica anglès a través d'un interès!
 LEARN AND PRACTISE ENGLISH THROUGH ALTERNATIVE MUSIC!
Grups de conversa en anglès sobre música alternativa. 

Per a més informació, dates, grups disponibles...
Feu M'agrada i seguiu-nos al Facebook, hi compartim música, notícies, expressions en anglès que no s'aprenen enlloc més que aquí! Participeu-hi.
Uniu-vos al grup de Meetup i estigueu assabentats de les playlist i dels esdeveniments que anem creant.

[en català sota]
[en español debajo]

 • group discussions in English about music with a native Londoner and long- time music geek with years of teaching experience.
 • get and give music recommendations.
 • FREE mix tape/cd with every week.
 • music strictly alternative but absolutely NO limitations; expect anything including: punk, dub, indie, world, electronic, hip-hop, dubstep, doom metal, garage, post-rock...you name it.
 • 1.5 hour meet = 10 euros.
 • all levels welcome
 • did I mention the FREE mix tape/cd with every class??
 • beer not included in price
How it works
Before the meet
 • Each week/month I will put together a collection of tracks.  There will be a Spotify playlist and/or Youtube links and then at the meet everyone will get a CD/Cassette copy. 
 • The music will be selected by me but I hope you will give me recommendations as well. Music will be of all alternative genres, old and new. Think John Peel. Think Siglo 21.
 • When you sign up you will also be told where to meet.
 • Then all you have to do is listen to the music and, if you feel like it, find out about the bands by looking on English music websites.
  The meet
 • Held in a central Barcelona bar, hopefully somewhere where we can also enjoy good sounds.
 • A discussion of all the music from the mix. Share facts about the bands, how did the music make you feel, have you seen them in concert? Does it remind you of someone else? What do the lyrics/titles mean? Are there any useful expressions we can practise?
 • I will be leading the discussion and taking notes on any vocabulary or grammar mistakes. After the meet I will send each person feedback on their English.

[en català]

parla, comparteix sons i socialitza't
 • grup de conversa sobre música amb un londinenc friqui de la música i amb anys d'experiència donant classes,
 • dóna i rep recomanacions musicals.
 • k7/cd GRATIS cada setmana.
 • música estrictament alternativa però sense limitacions; qualsevol incloent: punk, dub, indie, world, electrònica, hip-hop, dubstep, doom metal, garage, post-rock... la que diguis.
 • trobada d'1.5 h. = 10 euros.
 • tots els nivells benvinguts
 • ho he dit ja que hi ha GRATIS un k7/cd amb cada trobada?
 • begudes no incloses en el preu
Com funciona
Abans de la trobada
 • Cada setmana/mes faré una compilació de cançons. Estaran en una llista d'Spotify i/o en links del Youtube i aleshores en la trobada cadascú rebrà un CD/K7.
 • La música serà seleccionada per mi però espero també recomanacions. La música serà de tots els gèneres alternatius, vells i nous. Pensa en John Peel. Pensa en Siglo 21.
 • Amb la inscripció sabreu el lloc de trobada.
 • Aleshores haureu d'escoltar la música i, si en teniu ganes, buscareu informació sobre els grups mirant en pàgines web angleses. 
  La trobada
 • Se celebrarà en un bar cèntric de Barcelona, on espero que també puguem gaudir de bona música.
 • Parlarem sobre la música de la compilació. Compartirem informació sobre els grups, com la música us fa sentir, si els heu vist en concert, si us recorden algú altre, què signifiquen les lletres/títols, hi ha expressions útils que puguem practicar?
 • Conduiré la conversa i prendré notes sobre errors de vocabulari o gramàtica. Després de la trobada enviaré a cadascú feedback sobre el seu anglès.
 
[en español]

habla, comparte sonidos y socialízate
 • grupo de conversación sobre música con un londinense friqui de la música y con años de experiencia dando clases.
 • da y recibe recomendaciones musicales.
 • k7/cd GRATIS cada semana.
 • música estrictamente alternativa pero sin limitaciones; cualquiera incluyendo: punk, dub, indie, world, electrónica, hip-hop, dubstep, doom metal, garage, post-rock... la que digas.
 • encuentro de 1.5 h. = 10 euros.
 • todos los niveles bienvenidos
 • ¿lo he dicho ya que hay GRATIS un k7/cd con cada encuentro?
 • bebidas no incluidas en el precio
Cómo funciona
Antes del encuentro
 • Cada semana/mes haré una compilación de canciones. Estarán en una lista de Spotify y/o en links de Youtube y entonces en el encuentro cada uno recibirá un CD/K7.
 • La música la seleccionaré yo pero espero también recomendaciones. La música será de todos los géneros alternativos, viejos y nuevos. Piensa en John Peel. Piensa en Siglo 21.
 • Con la inscripción sabréis el lugar de encuentro.
 • Entonces tendréis que escuchar la música y, si tenéis ganas, buscaréis información sobre los grupos mirando en páginas web inglesas.
El encuentro
 • Se celebrará en un bar céntrico de Barcelona, donde espero que también podamos disfrutar de buena música.
 • Hablaremos sobre la música de la compilación. Compartiremos información sobre los grupos, cómo la música os hace sentir, si los habéis visto en concierto, si os recuerdan a otros, qué significan las letras/títulos, hay expresiones útiles que podamos practicar?
 • Conduciré la conversación y tomaré notas sobre errores de vocabulario o gramática. Después del encuentro enviaré a cada uno feedback sobre su inglés.

Per a més informació, dates, grups disponibles...Feu M'agrada i seguiu-nos al Facebook, hi compartim música, notícies, expressions en anglès que no s'aprenen enlloc més que aquí! Participeu-hi.
Uniu-vos al grup de Meetup i estigueu assabentats de les playlist i dels esdeveniments que anem creant.