per compartir reflexions, pensaments, teories, sensacions, sentiments, dubtes, creacions... al voltant de l'apassionant món del llenguatge humà i de les llengües.

dilluns, 5 d’agost de 2013

entelèquia és una entelèquia<<Aristóteles pensaba que toda forma de vida encubría en ella una fuerza que llamaba entelequia, o autorrealización. El grano o el huevo contienen en ellos la fuerza que es hará convertirse en un organismo de una complejidad infinitamente superior, se trate de una flor, un árbol, una gallina o un ser humano.>>
Servan-Schreiber, D. (2010),
Curación emocional. Acabar con el estrés, la ansiedad y la depresión
sin fármacos ni psicoanálisis. Ed. Kairós.

Vaig llegir això i el primer que vaig pensar és que jo havia sentit i fet servir aquesta paraula amb un significat molt diferent. Estava equivocada? Els qui ho deien empraven aquest concepte malament? Em venia al cap la frase "això és una entelèquia" referint-se a alguna cosa que és molt complicada o difícil d'entendre. Bé, mirant-m'ho així podria pensar que aquesta complexitat a què arriba un organisme gràcies a l'entelèquia o força que posseeix és la que ha fet que es faci servir la paraula entelèquia d'aquesta manera.

No segura i molt curiosa, vaig buscar el terme i, efectivament, <<la entelequia es un término filosófico definido por Aristóteles. El término tiene su origen en la palabra griega ἐντελέχεια (entelejeia), combinación de enteles (‘completo’), telos (‘fin’, ‘propósito’) y echein (‘tener’). La palabra fue creada por el mismo Aristóteles, siendo posible traducirla como ‘tener el fin en sí misma’>>, però fora de l'àmbit filosòfic, aquesta paraula s'usa en castellà i en català amb el sentit de “cosa irreal”; però no pas així en anglès, francès o alemany on aquest ús és desonegut i només forma part del vocabulari especialista filosòfic.

Una nova joia il·lustrativa de la màgia de les paraules i del llenguatge, del canvi en els significats, l'etimologia i la semàntica    d'una llengua.
[Imatge superior: Entelequia a PEJAC]
[Imatge dreta i per seguir llegint sobre l'entelèquia: "Entelequia" a Verbavolant]