per compartir reflexions, pensaments, teories, sensacions, sentiments, dubtes, creacions... al voltant de l'apassionant món del llenguatge humà i de les llengües.

dimarts, 14 de maig de 2013

ui ui ui, les connotacions...!


<<L'algaravia (nom que els cristians donaven a la llengua dels moriscos) es feia servir també com a llengua escrita en documents de matrimonis, vendes, etc. (...)

L'algaravia no deixà d'ésser mai la llengua dels moriscos, els quals la parlaren fins a la seva expulsió.>>

Duarte, C. i À. Massip (1981) Síntesi d'història de la llengua catalana.


Alça, una nova troballa! Algaravia era com anomenaven els cristians la llengua dels morsicos. I penso: i no vol dir quelcom així com “disbauxa, soroll, batibull...”? Busco al diccionari de l'Enciclopèdia i no, simplement “dialecte àrab...”:


algaravia

[de l'àr. al-'arabîya 'l'aràbiga']

f 1 ant Llengua aràbiga.

2 LING/HIST Dialecte de l'àrab que parlaven les minories musulmanes residents als estats cristians de la Península Ibèrica després de la conquesta cristiana.

     Estava errada o és potser que es fa servir col·loquialment? Però jo ho he sentit moltes vegades. Deixa'm que ho busqui en castellà, en el diccionari de la Real Academia. Aix...:...


algarabía1.

(Del ár. hisp. al‘arabíyya, y este del ár. clás. ‘arabiyyah).

1. f. Lengua árabe.
2. f. coloq. Lengua o escritura ininteligible.
3. f. coloq. Gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo.
4. f. coloq. p. us. Manera de hablar atropelladamente y pronunciando mal las palabras.
5. f. p. us. Enredo, maraña.

Vaja! En castellà algarabía sí que té aquest significat. Ui ui ui, les connotacions...! I per acabar d'estar segura,...
ho he buscat a l'Optimot i m'he acabat d'assabentar que en català en diríem galimaties o guirigall per als sentits figurats de l'algarabía en castellà (que, per altra banda, també té les formes corresponents, galimatías i guirigay).

algarabía f
1 (árabe) algaravia.
2 fig (lenguaje o escritura ininteligible) xinès m.
3 fig galimaties m. Tu discurso ha sido una algarabía, el teu discurs ha estat un galimaties.
4 fig guirigall m. Hubo una gran algarabía, hi hagué un gran guirigall.

Traieu-ne vosaltres les conclusions, de tot això!
#[no'ase'faltade'sir'nada'mas]

[imatge: Connotation]


[traducció:
Denotació és el significat literal:
Ets un gos” significa que ets literalment un ca.
Connotació és el significat suggerit o implícit:
Ets un gos” suggereix que ets lleig o moralment menyspreable.]